Știri și evenimente

ANUNT CONCURS

UAT Comuna Margineni organizeaza in perioada 01.08.2017-02.08.2017, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

 

1. Sofer -grad I - studii medii la Biroul Asistenta Sociala;

2. Muncitor -grad I - studii generale - Biroul Achizitii Publice, Transport si Iluminat Public

3. Cadru tehnic- studii medii -S.V.S.U.

4. Sofer PRB - grad I- studii medii- Biroul Achizitii Publice, TYransport si Iluminat Public

 

Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa depuna pana in data 24.07.2017, ora 16.00 documentele mentionate in documentele atasate.

 

Date contact: Compartiment resurse umane, tel: 0234 211032

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Butacu Anton și Butacu Liliana vinde teren agricol extravilan în suprafață de 0,0597 ha, număr carte funciară 66816, lotul 76, parcela1161/25, arabil.

ANUNT

Primaria Comunei Margineni organizeaza in perioada 21-23.06.2017 concurs in vederea promovarii in grad profesional a urmatoarelor functii publice:

 

Nr. Crt Functia publica detinuta Gradul profesional detinut Gradul profesional dobandit in urma promovarii Compartimentul/serviciul
1 Consilier Principal Superior Asistenta sociala
2 Referent de apecialitate Asistent Principal Asistenta sociala
3 Consilier  Asistent Principal Cadastru si agricultura
4 Inspector Principal Superior Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protectia mediului, Lucrari publice si Administrativ

 

Persoanele interesate pot obtine mai multe informatii din documentul atasat.