Pentru informații legislative suplimentare, consultați pagina dedicată pusă la dispoziție de către

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN BACĂU

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

ATENȚIE! referitor stabilire reședință

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21/08.03.2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Art. 14. – Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (41) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală cu mai puţin de 60 de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ – teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul.

Mărgineni, Calea Moinești nr. 37, com. Mărgineni, jud. Bacău

Biroului Electoral de Circumscripție nr. 53 își desfășoară activitatea în sediul administrativ al Primăriei etaj 3

Președinte: Procuror AISĂCHIOAIEI Andreea-Ionela

Locțiitor: Procuror PASCARU Gema-Celina

telefon: 0728032535

e-mail: bc.margineni@bec.ro

Programul de lucru este zilnic între orele 9,00 -17,00  cu excepția zilelor în care se împlinesc termene legale când programul este până la ora 24,00.

În ziua votării biroul asigură permanența.

HOT. NR 1 – 23.04.2024 – BEC 53  – nr. minim de susținători necesar

HOT NR. 2 -23.04.2024 – BEC 53 – calendar examinări candidaturi