Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-03-27T19:38:56+02:00

Hotărâre

Nr: 64 din: 17-12-2019
privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 2,88 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “ Extindere rețea de distribuție publică și iluminat public pe strada Scoicinei, strada Iasomiei și strada Bujorului în sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”- lucrări pe tarif de racordare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 63 din: 17-12-2019
privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 85,56 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “ Extindere rețea de distribuție publică și iluminat public pe strada Scoicinei, strada Iasomiei și strada Bujorului în sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”- lucrări pe contract de comodat

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 62 din: 17-12-2019
privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 94 mp din intravilanul satului Podiș, comuna Mărgineni, judeţul Bacău în vederea executării lucrării “Reamplasare LEA 20kW Gherăiești-Buhuși derivația Podiș în zona stâlpului 72”, sat Podiș, comuna Mărgineni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 61 din: 17-12-2019
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria I –a al comunei MǍRGINENI , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 60 din: 17-12-2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în comuna Mărgineni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 59 din: 17-12-2019
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 58 din: 28-11-2019
privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii ale aparatului
de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 57 din: 28-11-2019
privind aprobarea listei cu familiile care vor fi beneficiare ale prevederilor H.C.L. Mărgineni nr.50/31.08.2018 referitoare la acordarea „Diplomei de onoare” și premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au domiciliul în comuna Mărgineni, în anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 56 din: 28-11-2019
privind abrogarea HCL Margineni nr. 36 din 30.07.2019 privind avizarea de principiu a documentatiei
PUZ ,,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 si lMPREJMUIRE TEREN SI CONSTRUIRE DUPLEX P+M ȘI IMPREJMUIRE" in sat Barati, comuna Margineni, Judetul Bacau", beneficiari- LOZINCA Mihai și MUNTEANU Maricica Lacramioara

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 55 din: 28-11-2019
privind constituirea unui drept de uz gratuit in favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 8,5 mp din intravilanul satului Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau in vederea executarii lucrarii "Extindere retea electrica pentru alimentare cu energie electrica sediul SC ALIAN - ROX SRL

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 52
Rezultate 514
Go to Top