Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-03-27T19:38:56+02:00

Hotărâre

Nr: 54 din: 28-11-2019
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județil Bacău, membre ADIS

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 53 din: 28-11-2019
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 52 din: 30-10-2019
privind avizarea consultativa a documentației PUZ pentru investitia „Construire locuinte și Împrejmuire” situat în intravilanul și extravilanul satatului Mărgineni, Comuna Mărgineni, județul Bacău, beneficiar – Adrian-Petruț POPA

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 51 din: 30-10-2019
privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investiția „Construire locuințe individuale ” amplasat în județul Bacău, comuna Mărgineni, satul Valea Budului, strada Calea Moinești, nr. 140 și extravilan, beneficiar SC LEOSYM CONSTRUCT SRL prin RADU Petre-Danieleneficiari: Ioan BOTEZ

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 50 din: 30-10-2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță cu program normal în sat Luncani, comnua Mărgineni, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 49 din: 30-10-2019
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mărgineni în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii" Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 48 din: 30-10-2019
privind aprobarea tarifului de colectare și transport deșeuri reciclabile de pe raza comunei Mărgineni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 46 din: 24-09-2019
privind încheierea unui act aditional la Contractul nr. 6479/07.08.2009 încheiat intre Comuna Mărgineni și SC SOMA SRL Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 45 din: 24-09-2019
privind respingerea cererii pentru vanzarea suprefetelor de teren aferente Restaurantului Mărgineni și Magazinului Podiș

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 2 din 52
Rezultate 514