Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate persoanelor care au (re)dobândit cetățenia română

Persoanele care au dobândit cetățenia română și doresc să li se elibereze act de identitate se vor prezenta la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe raza căruia locuiesc efectiv, unde vor prezenta următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (este pusă la dispoziție gratuit la sediul SPCLEP sau în format digital în unul din fișierele atașate acestui email); anexa 1 cerere eliberare act de identitate
  • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și două copii. În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați, pentru clarificarea cetățeniei, către Ministerul Justiției;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie. În vederea obținerii certificatelor de stare civilă românești, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului București;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință (adeverinta de rol);
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei );

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru Străini, iar în situația în care nu mai deține acest document va da o declarație în acest sens.