Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate provizorie CIP

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabilește de serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

  • cerere eliberare act de identitate -de la ghișeul SPCLEP anexa 1 cerere eliberare act de identitate
  • documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române, a adresei de domiciliu,
  • două fotografii 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm
  • documentul cu care face dovada achitării, în condițiile legii a chitanței reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu)