Acte necesare pentru eliberarea primei cărți de identitate

 În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială ori de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, are obligația să solicite, eliberarea cărții de identitate, prezentând la ghișeul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor și de una dintre persoanele enumerate mai sus; anexa 1 cerere eliberare act de identitate
  • certificatul de naștere, cu care se face dovada cetățeniei române, original;
  • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizeaza si dovada adresei de domiciliu:
  • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, original, (în cazul în care părinții sunt divorțați);
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);
  • în situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii;
  • pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic. Declarația poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.