Acte necesare pentru eliberarea unei noi cărți de identitate

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (este pusă la dispoziție gratuit la sediul SPCLEP); anexa 1 cerere eliberare act de identitate
  • vechiul act de identitate, în original;
  • certificatul de naștere, original;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;
  • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original;
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original  (adeverință de rol);
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei );