Acte necesare pentru stabilirea reședinței cetățenilor români

  • cererea pentru stabilirea reședinței – de la ghișeul SPCLEP; anexa 3 cerere stabilire resedinta
  • actul de identitate al solicitantului;
  • Unul din următoarele documente cu care se face dovada adresei de reședință:
  1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;
  2. declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea reședinței la o altă persoană fizică;
  3. declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b) . Conform art.27 din OUG 97/2005, pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinții sau de către reprezentanții lor legali;
  4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.