SITUAȚIA LA 01.01.2019 A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN CADRUL UAT COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU, CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

I.                    FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

 

 

 

Nr. crt.

Funcția

Coeficient

Indemnizația/lună

Indemnizația = Coeficient X 2.080 lei (Salariul de bază minim brut)

1

PRIMAR (comună cu peste 10.000 locuitori)

5,50

11.440 lei

2

VICEPRIMAR (comună cu peste 10.000 locuitori)

4,50

9.360 lei

Indemnizația lunară a Consilierilor locali = 10 % din Indemnizația lunară a Primarului Comunei Mărgineni

3

CONSILIER LOCAL

1.144 lei

 

 

II.           FUNCȚIILE PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU

 

a)      Funcții publice de conducere

Nr. crt.

Funcția

Grad/treaptă prof.

Nivel studii

Coeficient

SALARIU DE BAZĂ BRUT

Salariul de bază = Coeficient X 2.080 lei Salariul de bază minim brut

1

SECRETAR

I

S

4,50

9.360 lei

 

 

b)      Funcții publice de execuție

 

Nr. crt.

Funcția

Clasa

Grad/treaptă prof.

Nivel studii

Gradație vechime

Coeficient

SALARIU DE BAZĂ BRUT

Salariul de bază = Coeficient X 2.080 lei Salariul de bază minim brut

1

Consilier juridic

I

Superior

S

5

4,49

9.339

2

Consilier

I

Superior

S

5

4,49

9.339

4

4,41

9.173

3

4,33

9.006

2

3,54

7.363

I

Principal

S

5

3,80

7.904

2

4,12

8.570

I

Asistent

S

5

3,74

7.779

4

4,29

8.923

2

4,06

8.445

2

3,43

7.134

3

Referent de specialitate

II

Superior

SSD

5

3,61

7.509

II

Principal

SSD

4

4,11

8.549

4

Referent

III

Superior

M

5

3,37

7.010

5

Polițist local (asimilat Inspector/Consilier)

I

Principal

S

5

3,80

7.904

I

Asistent

S

2

3,43

7.134

 

 

III.  FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU

 

a)      Funcții contractuale de execuție

 

Nr. crt.

Funcția

Treaptă profesională / grad

Nivel studii

Gradație vechime

Coeficient

SALARIU DE BAZĂ BRUT

Salariul de bază = Coeficient X 1.900 lei Salariul de bază minim brut

1

Consilier Primar

I

S

5

3,86

8.029

2

Secretară (asimilat Consilier)

I

S

2

3,49

7.259

3

Agent de pază (asimilat Referent)

IA

2

2,53

5.262

4

Guard

I

Șc. Prof.

5

2,75

5.720

5

Șofer

I

M/G

5

2,75

5.720

I

M

4

2,70

5.616

6

Muncitor calificat

I

M/Șc. Prof.

5

2,75

5.720

M/G

3

2,64

5.491

I

M/G

2

2,53

5.262

7

Muncitor calificat – Electrician

I

M

4

2,70

5.616

8

Cadru tehnic

M

0

2,85

5.928

9

Bibliotecar

S

5

3,74

7.779

10

Administrator

M

0

2,70

5.616