1

Anunț publicul interesat cu privire la noile modificiri legislative potrivit cărora extinderile de gaze naturale pentru clienții casnici, sunt finanțate de către Operatorul Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale.,


Publicat la: 21 decembrie 2020

IMG_0005
Adresă Link: https://primaria-margineni.ro/anunfn-publicul-interesat-cu-privire-la-noile-modificiri-legislative-potrivit-cirora-extinderile-de-gaze-naturale-pentru-clienfii-casnici-sunt-finanfate-de-citre-operatorul-sistemului-de-distribufie/