ANUNT CONCURS

 

Comuna Mărgineni – județul Bacău, organizează concurs, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție de șef S.V.S.U, nivel studii – medii, grad/treaptă I din cadrul Sericiului Voluntar pentru Situații de Urgență Mărgineni.