Vă informăm că UAT Mărgineni va proceda la distribuirea pachetelor cu produse alimentare, care vor fi acordate categoriilor defavorizate, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – P.O.A.D, după cum urmează:

  • Începând cu data de 25.01.2023 se vor distribui pachetele primite pentru persoanele care

 au primit pachetul din cauza deficitului de pachete primit în noiembrie :

  • persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv, persoane dependente (persoanele

cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private).

  • Facem mențiunea că listele de distribuție pentru categoriile de persoane enumerate mai

sus, sunt primite de la Instituția Prefectului Bacău.

Ajutoarele vor fi distribuite pentru toate categoriile de beneficiari la Primăria Mărgineni, str. Calea Moineşti, nr.37, după cum urmează: Luni – Vineri  10.00 – 14.00.

Ajutoarele alimentare se pot ridica de către beneficiari în baza prezentării actului de identitate valabil (în original), verificării identității persoanei pe listă şi a semnării de primire a produselor.
Produsele pot fi ridicate de orice reprezentant al persoanei beneficiare, numai după prezentarea ambelor acte de identitate valabile (beneficiar şi reprezentant), în original , respectiv a fotocopiilor după actele de identitate,
certificatelor de încadrare în gradul de handicap.