Agentia pentru Protectia Mediului Bacau anunta publicul interesat ca in urma analizei Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Margineni si a parcurgerii etapelor procedurale conform HG 1076/2004, decide eliberarea Avizului de Mediu, Planul poate fi consultat la APM Bacau, str Oituz nr. 23, in zilele lucratoare intre orele 8-14 si la sediul Primariei Margineni.

Vezi document atașat