Vă transmitem alăturat buletinul de avertizare fitosanitară nr. 30 din 30.07.2021 – cultura porumbului.

BA nr. 60 din 30 iulie 2021-1