Dezbatere publică Regulament proiecte de hotărâri


Publicat la: 14 august 2020

Regulament proiecte de hotarari
Adresă Link: https://primaria-margineni.ro/dezbatere-publica-regulament-proiecte-de-hotarari/