Nr: 1 din: 31 01 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local în comuna Mărgineni" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala.