Nr: 11 din: 09 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare strazi în comuna Mărgineni
", jud. Bacău finanțat prin PNDL.