Nr: 12 din: 09 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea confinantariirii obiectivului de investiții Modernizare strazi în com. Mărgineni, jud.Bacău" finanțat prin PNDL.