Nr: 13 din: 09 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire poduri și podețe în com. Mărgineni, jud. Bacău" finanțat prin PNDL