Nr: 14 din: 09 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, jud. Bacău"construit prin PNDL