Nr: 15 din: 01 Iunie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobare indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, jud. Bacău" finanțat prin PNDL

Print Friendly, PDF & Email