Nr: 15 din: 09 06 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobare indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna Mărgineni, jud. Bacău" finanțat prin PNDL