Nr: 17 din: 09 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobare indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere 15 km și modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Mărgineni, jud. Bacău" finanțat prin PNDL