Nr: 19 din: 19 04 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza PTh și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Asfaltare drumuri comunale în Comuna Mărgineni, Județul Bacău"