Nr: 2 din: 25 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de delegare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe si a modalitatii de gestionare a serviciului de colectare si transport a deseuilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe