Nr: 2 din: 17 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarâre privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau.