Nr: 21 din: 30 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru investiția Demolare C1 și C2 și construire P+M în sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău, beneficiar:
AFRENTOAEI EMANUEL CRISTINEL