Nr: 21 din: 22 02 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL numarul 15 din 09.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN LOCALITATEA LUNCANI, COMUNA MĂRGINENI, JUDEŢUL BACĂU”