Nr: 25 din: 29 05 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN INTOCMIREA SAU REVIZUIEA PLANURILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM DIN COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU