Nr: 25 din: 10 04 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri de interes local in comuna Margineni, judetul Bacau”