Nr: 26 din: 22 03 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind avizarea de princiliu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia,,Construire locuinta P, anexa si imprejmuire", amplasata in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiar Boghian Viorica