Nr: 30 din: 26 04 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pe anul 2018