Nr: 31 din: 29 06 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU", finanțat prin PNDR- măsura 7.2