Nr: 31 din: 01 Iunie 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU", finanțat prin PNDR- măsura 7.2

Print Friendly, PDF & Email