Nr: 33 din: 01 Iulie 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE STRAZI PRIN METODE ALTERNATIVE" IN COMUNA MARGINENI,
JUDETUL BACAU

Print Friendly, PDF & Email