Nr: 34 din: 02 07 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SAT MARGINENI, COMUNA MARGINENI,
JUDETUL BACAU”