Nr: 34 din: 25 04 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Fazarea proiectului Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău "proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare- POIM