Nr: 35 din: 02 07 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-VIII, SAT LUNCANI, COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU