Nr: 35 din: 19 06 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2018