Nr: 38 din: 11 08 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni , județul Bacău pe anul 2016.