Nr: 39 din: 19 06 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL al comunei Margineni nr. 74/17.11.2017 privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Luncani", comuna Margineni, judetul Bacau, a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Luncani", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect.