Nr: 4 din: 31 01 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni judetul Bacau