Nr: 42 din: 16 08 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA LISTEI CU FAMILIILE CARE VOR FI BENEFICIARE ALE PREVEDERILOR H.C.L. NR. 25/31.07.2007