Nr: 42 din: 29 06 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL al comunei Margineni, judetul Bacau, nr. 40/19.06.2018