Nr: 43 din: 06 09 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare intercomunitară Bacău-A.D.I.B