Nr: 45 din: 24 07 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL D-LUI SOLOT MARCELIN PENTRU SEMNARE CONTRACT DE FINANTARE ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL" IN COMUNA MARGINENI