Nr: 45 din: 01 Iulie 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL D-LUI SOLOT MARCELIN PENTRU SEMNARE CONTRACT DE FINANTARE ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL" IN COMUNA MARGINENI

Print Friendly, PDF & Email