Nr: 45 din: 13 08 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind necesitatea și oportunitatea întocmirii unui SF pentru proiectul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Mărgineni, județul Bacău", proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală-Măsura 7.2