Nr: 45 din: 29 06 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea unui drept legal de uz si servitute a unor suprafete de teren catre SC E-ON Distributie SA in vederea realizarii investitiei "Alimentare cu energie electrica la locuinta d-lui Paiu Gabriel-intarire retea, comuna Margineni, judetul Bacau.