Nr: 47 din: 06 09 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău .