Nr: 48 din: 06 09 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 76 mp teren în favoarea SC E-ON Distribuție SA, în vederea realizării investiției "Extindere rețea electrică de joasă tensiune aferentă PTA1- Valea Budului,pentru alimentarea cu energie electrică a d-lui Carbarău Dumitru"