Nr: 48 din: 04 08 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau